Vấn đề này xảy ra với những máy tính mới cài đặt hoặc những máy tính đã lâu không sử dụng bị lỗi khi sync với WSUS server. Bạn có thể kiểm tra lỗi này trong file C:\Windows\WindowsUpdate.log trên máy tính client.

Cause: The error, 0x80244010, means WU_E_PT_EXCEEDED_MAX_SERVER_TRIPS and happens when a client has exceeded the number of trips allowed to a WSUS server.  We have defined the maximum number of trips as 200 within code and it cannot reconfigured.  A “trip” to the server consist of the client going to the server and saying give me all updates within a certain scope.  The server will give the client a certain number of updates within this trip based on the size of the update metadata.  The server can send 200k worth of update metadata in a single trip so it’s possible that 10 small updates will fit in that single trip.  Other larger updates may require a single trip for each update if they exceed the 200k limit.  Due to the way Office updates are published you are more likely to see this error if you’re syncing Office updates since their metadata is typically larger in size.

The client takes these new updates as they trickle down and inserts them into a small database to cache them for future use.  So during the first client synchronization with WSUS the client may get 75% of the available updates, put them into the database, and then fail at some point due to the number of max trips being exceeded.  The good news is the second synchronization cycle will not need to start from the beginning since the client has already cached 75% of the updates into its database.  The second cycle will pick up where it left off and most likely finish getting all the updates from the server.  There have been a few rare cases where a third scan cycle is needed but more often than not two is sufficient.

From https://blogs.technet.microsoft.com/sus/2008/09/18/wsus-clients-fail-with-warning-syncserverupdatesinternal-failed-0x80244010/

Dưới đây là một số cách để khắc phục lỗi này mà tôi đã tổng hợp lại trong quá trình tìm kiếm trên mạng.
Đã thử trên
Client : Windows 7 Professional SP1
WSUS Server :
+ OS: Windows 2012 R2 STD
+ WSUS: Version: 6.3.9600.18228

Cách 1: Vấn đề này xảy ra nếu một vài file không được đăng ký chính xác trong hệ thống.
Mở Command line as administrator rồi gõ các lệnh sau để đăng ký

regsvr32 wuapi.dll
regsvr32 wuaueng.dll
regsvr32 wuaueng1.dll
regsvr32 wucltui.dll
regsvr32 wups.dll
regsvr32 wuweb.dll
regsvr32 jscript.dll
regsvr32 winhttp.dll

Note: Nếu bạn gặp lỗi trong khi đăng ký bất kỳ file nào, vui lòng bỏ qua và tiếp tục đăng ký file tiếp  theo.
Sau khi thực hiện xong thử Check for update vài lần và nếu bạn vẫn gặp lỗi tương tự vui lòng thử cách tiếp theo.

Cách 2: Vấn đề này xảy ra nếu control files sử dụng bởi Windows Update site bị hư. Sau đây là các bước để sửa lỗi:
1, Khởi động lại máy tính của bạn.
2, Khi máy tính của bạn khởi động lại vui lòng bấm giữ phím F8 cho tới khi bạn vào được Boot Menu. (Nếu phím F8 không làm việc, thử bấm Ctrl )
3, Sau khi Boot Menu xuất hiện, chọn Safe Mode để khởi động hệ thống là safe mode.
4, Mở thư mục C:\Windows\System32
5, Tìm các file liệt kê bên dưới rồi bấm F2 hoặc click chuột phải chọn Rename để đổi phần đuôi từ .DLL thành .OLD
VD: đổi wuaueng.dll thành wuaueng.old

c:\windows\system32\wuaueng.dll
c:\windows\system32\wuapi.dll
c:\windows\system32\wucltui.dll
c:\windows\system32\iuengine.dll
c:\windows\system32\cdm.dll
c:\windows\system32\wuauserv.dll

Khởi động lại máy tính của bạn rồi kiểm tra lại Windows Update.

Cách 3: Lỗi này xảy ra nếu một số file MSXML trên hệ thống là bị hư hoặc chưa được đăng ký. Vì vậy bạn cần phải đăng ký những file này.

regsvr32 msxml.dll
regsvr32 msxml2.dll
regsvr32 msxml3.dll

Cách 4: Lỗi có thể xảy ra bởi vì nội dung của thư mục DataStoreDownload bị hư. Vì vậy chúng ta sẽ xóa nội dung của hai thư mục này.
1,  Click Start→Run.
2, Trong ô Open gõ net stop wuauserv để stop dịch vụ Automatic Update
3, Click Start→Run.
4, Trong ô Open, gõ %windir%\SoftwareDistribution
5, Xóa tất cả nội dung của hai thư mục DataStore và Download.
6,  Click Start→Run.
7, Trong ô Open gõ net start wuauserv để start dịch vụ Automatic Update.

Cách 5: Decline tất cả superseded update trong WSUS.
Click vào đường link bên dưới để biết cách làm thế nào để xác định và decline những superseded update
http://www.tecknowledgebase.com/43/how-to-identify-and-decline-superseded-updates-in-wsus/

Advertisements