Hôm nay ngồi cài lại 2 laptop cho nhân viên phòng kd sử dụng WDS thì bị phát sinh lỗi “WdsClient: An error occurred while starting networking: a matching network card driver was not found in this image. Please have your Administrator add the network driver for this machine to the Windows PE image on the Windows Deployment Services server.” khi vừa boot vào Windows PE, trước đây deploy OS cho toàn bộ máy tính để bàn của công ty thì chạy bình thường không vấn đề.

Sau một hồi tìm kiếm trên mạng và chỉnh sửa cuối cùng cũng đã fix được. Mình chia sẻ ở đây nếu bạn nào gặp phải thì biết cách xử lý nhé.

Lỗi này lo do thiếu driver của card mạng vì vậy để sửa lỗi này chúng ta cần phải thêm driver mạng cho laptop cần cài đặt vào file Boot.wim, bạn có thể xem hướng dẫn cách cài đặt OS sử dụng WDS .

WdsClient - An error occurred

Làm thế nào để đưa driver NIC/LAN/ETHERNET vào file Boot.wim

1, Tạo một thư mục mới trong ổ C của bạn đặt tên là Tempwim
2, Copy file boot.wim vào thư mục C:\tempwim\
3, Tạo thêm 2 thư mục tên là mountdrivers trong thư mục C:\tempwim.
4, Copy file driver NIC/LAN/ETHERNET của bạn vào thư mục drivers. Chắc chắn các file driver đã được giải nén và phải chứa file .inf.
5, Giờ bạn mở Command prompt với quyền Administrator và gõ các lệnh sau từng dòng một.

First command
dism /mount-wim /wimfile:C:\tempwim\boot.wim /index:2 /mountdir:C:\tempwim\mount 

Second
dism /image:”C:\tempwim\mount” /add-driver /driver:”C:\tempwim\drivers\driver.inf”
Thay thế driver.inf bằng file driver của bạn

Last command
dism /unmount-wim /Mountdir:C:\Tempwim\mount /commit

6, Vậy là bạn đã hoàn thành việc đưa NIC driver vào file Boot.wim. Giờ việc tiếp theo bạn cần thay thế Windows deployment boot image hiện tại của bạn với file mới vừa được chỉnh sửa.
7, Mở Windows Deployment Services server của bạn lên. Rồi mở Windows Deployment Services>Servers>Server/Domain name>Boot images
8, Ở phía bên phải bạn sẽ nhìn thấy các at Boot image hiện tại. Click chuột phải vào file image bạn muốn thay thế rồi chọn Replace Image.

aa

9, Chọn file bạn vừa chỉnh sửa rồi chỉ việc bấm Next cho tới khi hoàn thành là xong.

ab

Lưu ý :  if still getting the same error then just replace the first Nếu bạn vẫn gặp lỗi tương tự sau khi thực hiện các bước trên vui lòng thử thay thế dòng lệnh đầu tiên index:1 thành index:2 như sau:

dism /mount-wim /wimfile:C:\tempwim\boot.wim /index:1 /mountdir:C:\tempwim\mount

Advertisements