WDS Server 2012 là gì?

WDS (Windows Deployment Services) là một công cụ sử dụng để cài đặt OS từ xa. Nó khởi động máy khách qua mạng và bắt đầu cài đặt OS từ xa. Trong bài này chúng ta sẽ thảo luận về việc triển khai cài đặt OS sử dụng WDS Server 2012 qua boot image và cài đặt image qua WDS Server 2012. Sau khi bạn cài đặt WDS, vui lòng chắc chắn rằng dịch vụ DHCP của bạn đang làm việc và có đủ IP sẵn sàng cho máy khách.

Bỏ đĩa DVD của Hệ điều hành Windows Server 2012 vào, nó yêu cầu copy boot image và install image. Boot image sẽ được sử dụng để khởi động máy khách và install image sẽ cài đặt OS trên máy khách.

1. Mở Windows Deployment Services console, click chuột phải vào “Boot Image” rồi click “Add Boot Image“. Vui lòng đảm bảo rằng đĩa DVD OS đã được đưa vào ổ DVD.

How to deploy OS through WDS (1)

2. Một cửa sổ mở ra để thêm boot image sẽ được khởi động, click vào “Browse” và chọn ổ đĩa DVD.

How to deploy OS through WDS (2)

3. Duyệt qua DVD và sau đó vào thư mục source và chọn file “Boot.wim”. Nó chứa những bootable file được yêu cầu bởi máy khách để khởi động máy tính. Click vào Open để thêm file.

How to deploy OS through WDS (3)

4. Vui lòng đảm bảo rằng đường dẫn của file “Boot.wim” là chính xác. Nó được sử dụng để khởi động máy khách trong khi cài đặt OS sử dụng WDS. Click vào Next để tiếp tục.

How to deploy OS through WDS (4)

5. Gõ tên của image và thêm mô tả của image. Click vào Next để tiếp tục.

6. Xem lại thông tin và nếu bạn thấy mọi thứ ổn rồi click vào Next.

7. Nó sẽ bắt đầu cập nhật image tới WDS server 2012 dưới thư mục boot image.

8. Một khi boot image được cập nhật thành công, click vào Finish để đóng cửa sổ.

9. Trong “Windows Deployment Services” console, dưới “Boot Images” chúng ta có thể thấy boot file.

How to deploy OS through WDS (9)

10. Bước tiếp theo là thêm install image từ DVD. Click vào “Add Install Image“.

How to deploy OS through WDS (10)

11. Tạo một group cho install images. Nó có thể được sử dụng để phân loại những kiểu khác nhau của OS. Click vào Next để tiếp tục.

How to deploy OS through WDS (11)

12. Dẫn tới DVD rồi mở thư mục source và chọn file Install.wim.

How to deploy OS through WDS (13)

13. Exact path of “install.wim” file is D:\sources\install.wim, where D: is the DVD drive. Đường dẫn chính xác của file “install.wim” là D:\sources\install.wim, D: là ổ DVD.

How to deploy OS through WDS (14)

14. File Install.wim chứa thông tin của tất cả các phiên bản của Hệ điều hành mà chúng ta có trong đĩa DVD. Chọn tất cả các phiên bản bạn muốn thêm vào. Trong bài này chúng ta sẽ thêm phiên bản Standard của OS vào WDS Server 2012. Tuy nhiên bạn có thể thêm tất cả nếu thích. Click Next.

How to deploy OS through WDS (15)

15. Trong cửa sổ summary, xem lại tất cả các lựa chọn bạn đã chọn. Trong trường hợp có bất cứ sự thay đổi nào, click vào Back để đổi lại.

16. Image sẽ bắt đầu cập nhật vào WDS Server 2012.

17. Click vào Finish khi file được cập nhật thành công.

18. Trong “Windows Deployment Services” console, dưới Install Images, chúng ta có thể thấy image đã cập nhật.

19. WDS Server 2012 của chúng ta đã sẵn sàng để cài đặt OS từ xa. Ở phía khách vào BIOS setup option, đổi boot option thành “Network“. Bấm F10 để lưu lại.

How to deploy OS through WDS (22)

20. Khi máy khách khởi động từ mạng, nó sẽ chọn địa chỉ IP từ DHCP. Trong ví dụ này chúng ta có thể thấy rằng địa chỉ IP 192.168.1.81 được gán tới máy khách. Bấm F12 từ bàn phím để khởi động qua mạng.

How to deploy OS through WDS (24)

21. Máy khách sẽ load file “Boot.wim” từ WDS Server 2012 và bắt đầu khởi động máy khách. Quá trình khởi động thành công xác nhận giai đoạn đầu tiên của quá trình cài đặt OS sử dụng WDS Server 2012 hoàn thành.

How to deploy OS through WDS (25)

22. Chọn Location và Keyboard settings và click Next.

23. Gõ thông tin của user có quyền truy cập để thêm máy tính vào domain.

How to deploy OS through WDS (27)

24. Giai đoạn hai của quá trình cài đặt OS sử dụng WDS Server 2012 là chọn và cài đặt OS. “Operating System” console sẽ liệt kê tất cả OS mà chúng ta đã thêm vào WDS Server 2012.

How to deploy OS through WDS (28)

25. Tạo partitions click vào “Drive options”, sau đó click vào Next để tiếp tục.

How to deploy OS through WDS (29)

26. Một khi cài đặt hoàn thành, máy tính sẽ khởi động tự động.

27. Chọn Contry, Language và Keyboard settings và click vào Next để tiếp tục.

28. Gõ mật khẩu Administrator rồi sau đó nhập lại mật khẩu và click vào Finish.

29. Sau khi những cài đặt hoàn thành, quá trình cài đặt sẽ hoàn thiện.

How to deploy OS through WDS (35)

Nguồn: http://www.itingredients.com

Advertisements