Windows Deployment Services (WDS) là một dịch vụ của Microsoft mà qua đó chúng ta có thể triển khai cài đặt Hệ điều hành (Operating System – OS) tới một máy tính khác qua mạng sử dụng PXE boot. Bạn không cần phải đi tới từng máy tính để cài đặt Hệ điều hành. Bạn có thể đơn giản khởi động Server từ mạng và nó sẽ bắt đầu triển khai OS trên Server. Trong bài này chúng ta sẽ học các bước để cài đặt và cấu hình WDS trên Windows Server 2012 R2.

Các điều kiện cần thiết trước khi cài đặt và cấu hình WDS

 • Domain Controller để xác thực
 • DHCP Server: Nó sẽ cung cấp những địa chỉ IP động tới máy tính, nó cũng yêu cầu gán địa chỉ IP trong khi Server đang khởi động.
 • PXE Boot option trên máy tính user để khởi động từ mạng.
 • Boot Image: sẽ khởi động máy tính user từ mạng.
 • Install Image: sẽ cung cấp images mà chúng ta sẽ cài đặt trên máy tính user.
 • DNS Server: Nó là yêu cầu cho phân giải tên.

Cài đặt Windows Deployment Server

 1. Click vào biểu tượng Server manager để mở server manager console.
Install Windows Deployment Services 2012

2. Click vào Add roles and Features để cài đặt WDS.

Install Windows Deployment Services 2012

3. Trên cửa sổ “Add roles and feature Wizard”, chúng ta sẽ  kiểm lại tất cả những điều kiện cần thiết như là tài khoản administrator có mật khẩu, địa chỉ IP tĩnh hợp lệ được cấu hình,… Để tiếp tục click Next.

4. Chọn “Role-based or feature-based installation” rồi click Next.

Install Windows Deployment Services 2012
5. Trong ‘Select destination server’ wizard, trong Server Poll tất cả những máy tính có thể quản lý từ xa đều được liệt kê, chọn máy tính mà bạn muốn cài đặt role.

Install Windows Deployment Services 2012

6. Chọn “Windows Deployment Services” rồi click Next.

Install Windows Deployment Services 2012
7. Một số chức năng được yêu cầu để cài đặt WDS. Click vào Add Features để cài đặt những chức năng đó được yêu cầu để cài đặt WDS rồi sau đó click vào Next.

8. Trong cửa sổ “Select Features”, chúng ta không cần chọn bất kỳ chức năng bổ sung nào. Click Next để tiếp tục. 

9. Chúng ta có thể nhìn thấy các thông tin thêm về Windows Deployment Services ở đây, click Next.

Install Windows Deployment Services 2012

10. Ở “Select role services” chọn Deployment server và Transport Server. Click vào Next.

Install Windows Deployment Services 2012

11. Trong cửa sổ “Confirm Installation Selections”, chúng ta có thể thấy tất cả roles và features đã được chọn để cài đặt. Chọn  “Restart the destination computer automatically if required” và click để cài đặt. Sau khi hoàn thành quá trình cài đặt, click vào Close.

12. Để kiểm lại nếu Windows Deployment Services được cài đặt hay chưa. Click vào nút Start sau đó click vào mũi tên đi xuống. Biểu tượng WDS xác nhận nó đã được cài đặt thành công.

Các bước để cấu hình Windows Deployment Server

1. Mở bảng điều khiển Windows Deployment Services, click chuột phải vào tên máy tính rồi chọn “Configure Server”.

Configure Windows Deployment Services 2012

2. Cửa sổ này sẽ giải thích tất cả những điều kiện cần thiết được yêu cầu trước khi cấu hình WDS như:

 • Server mà chúng ta đang cài đặt và cấu hình WDS nên là một thành viên của domain.
 • Chúng ta nên có DHCP server trong mạng của chúng ta, cũng như máy khách sẽ liên lạc với DHCP trong khi khởi động từ mạng.
 • Kích hoạt DNS server trong mạng cho việc phân giải tên.
 • NTFS file system để lưu những image.

3. Chọn “Integrated with Active Directory” option bởi vì server này là một thành viên của domain.

Configure Windows Deployment Services 2012

4. Tạo một thư mục trên NTFS partition và chọn đường dẫn. Nó sẽ lưu trữ tất boot image, capture images và install images . Trong bài này chúng ta sẽ tạo một folder với tên là “RemoteInstall”. Nó khuyến cáo nên lưu thư mục này trên partition độc lập hoặc trên một ổ riêng biệt.

How to Configure WDS (4)

5.  Định nghĩa những thông số cho máy khách như là kiểu của máy khách sẽ nhận phản hồi từ WDS. Trong bài này chúng ta chọn “Respond to all client computers (known and unknown)“ option. Click vào Next để tiếp tục.

How to Configure WDS (6)

6. PXE policies sẽ được cấu hình cho tất cả thiết bị khách.

7. Một khi Windows Deployment services được cấu hình thành công, bước tiếp theo là thêm boot image và install image từ DVD của Windows Server 2012. Chúng ta sẽ thảo luận các bước để thêm images và triển khai OS trong những bài sau. Click vào Finish.

How to Configure WDS (8)

8. Mở “Windows Deployment Services” console và kiểm tra lại nút play màu xanh lá cây là có thể thấy được. Nếu nó hiện vòng màu đen có nghĩa dịch vụ WDS là không chạy. Để chạy dịch vụ WDS server, click chuột phải vào tên máy tính sau đó mở All Task và chạy dịch vụ.

How to Configure WDS (9)

Nguồn: http://www.itingredients.com

Advertisements