Hôm nay tôi muốn ảo hóa một máy khách mà tôi đã có trước đây như một máy riêng. Vì vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ cài một bản cài đặt của hệ thống sạch qua PXE boot.

Tôi không thực hiện được ở lần đầu tiên nhưng sau một ít nghiên cứu tôi đã tìm ra cách làm thế nào để thực hiện và nó không quá phức tạp như bạn nghĩ.

Note: Bài hướng dẫn này cho rằng bạn có một môi trường cài đặt bằng PXE boot đang hoạt động.

Đây là cách làm thế nào để thực hiện:

1, Đầu tiên bạn cần tạo một virtual switch.  Điều này là cần thiết cho Virtual Machine có khả năng giao tiếp với mạng. Nếu bạn đã tạo một virtual switch cho mạng của bạn, bạn có thể bỏ qua bước này. Bắt đầu bằng cách click chuột phải vào Hyper-V host trong Hyper-V Manager và chọn “Virtual Switch Manager”.

Configure Virtual Switch

2, Tạo một Virtual Switch mới. Chọn “External”, nó là tương tự như “Bridged” nếu bạn sử dụng phần mềm ảo hóa khác.

Configure Virtual Switch Step 2

3, Đặt tên cho Virtual Switch mới. Tôi đặt tên là “Bridged”.

Configure Virtual Switch

4, Mặc định chỉ có “Standard Network Adapter” được cài đặt trên Virtual Machine nhưng để sử dụng chức năng PXE bạn sẽ cần thêm “Legacy Network Adapter” vào.

Add Legacy Adapter Step 1

5, Mở “Legacy Network Adapter” mà bạn vừa mới thêm vào và chỉ ra rằng nó nên sử dụng Virtual Switch mà bạn mới tạo.

Add Legacy Adapter Step 2

6, Cuối cùng bạn nên đổi BIOS boot priority để chắc chắn rằng Virtual Machine luôn thử khởi động sử dụng “Legacy Network Adapter” đầu tiên. Chỉ cần chọn “Legacy Network Adapter” và chuyển nó lên đầu bằng cách sử dụng nút Move Up.

Configure BIOS boot priority

7, Khởi động máy ảo của bạn và giờ PXE boot nên làm việc.

Nguồn: http://www.danielclasson.com

Advertisements